Logo Lebenshilfe-MOL

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Märkisch-Oderland e.V.

Einfach machen


Stellenangebot - Podania inicjatywne - Initiativbewerbungen (polnische Version)


Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Märkisch-Oderland e.V. ist ein Zusammenschluss von Eltern geistig behinderter, autistischer und mehrfachbehinderter Menschen, von den Betroffenen selbst und deren Angehörigen sowie von Fachleuten, Freunden und Förderern.

Lebenshilfe Märkisch Oderland e.V.
Am Biotop 24
15344 Strausberg

Arbeitsbeginn:   nächstmöglich

Beschreibung:

Stowarzyszenie Lebenshilfe Märkisch-Oderland e.V. poszukuje kandydatów na stanowiska:

- Pedagog wczesnoszkolny / wychowawca (staatl. Anerkannte Erzieher)
- Pedagog specjalny: pedagog-terapeuta (Heilpädagoge)
- Pedagog specjalny: oligofrenopedagog (Sonderpädagoge)
- Pedagog opiekuńczo-socjalny: opiekun osób upośledzonych mentalnie (Heilerziehungs-pfleger)
- Pielęgniarka/Pielęgniarz; Pielęgniarka/Pielęgniarz pedriatyczna/-y
- Pielęgniarstwo: opiekun osób w podeszłym wieku (wykształcenie unkończone po 2005 roku)
- Ergoterapeuty/-ki
- Pracownik do opieki (Pflegedienst)
- Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje odpowiadające profilowi naszego stowarzysze-nia.

Stale poszukujemy wolontariuszy, wyrózniających się dużą empatią i którzy chcą z zaangazowaniem nieść pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.

Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.


Skompletowane dokumenty (list motywacyjny, CV, kopie świadectw i dyplomów) prosimy nadsyłac na adres:

Lebenshilfe Märkisch-Oderland e.V.
Geschäftsstelle
Am Biotop 24
15344 Strausberg
lub drogą elektroniczną na adres: verwaltung@lebenshilfe-mol.de

Z tym, że bardzo prosimy wszystkie załączniki przesyłać tylko w formacie PDF.

^